KolayPara mobil uygulamasına üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri okumadan mobil uygulamaya üyeliğinizi tamamlamayınız.
KolayPara UYGULAMASI KULLANICI ADAYLARININ UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİ KABUL EDEREK, UYGULAMAYI KULLANDIĞI SÜRE İÇİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİLERLE SINIRLI KALARAK, BELİRTİLEN AMAÇ ÇERÇEVESİNDE KULLANABİLECEĞİNİ KONUSUNDA AYDINLATILDIĞINI VE ONAYLADIĞI BİLDİRMEKTEDİR. Üyelik oluşturmanız dahilinde, bu metni okuduğunuzu teyit etmiş bulunmaktasınız; Bir üyelik oluşturmanız yani bir üyeliğiniz olması, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. KULLANICI ADAYININ İZAH EDENLERİ KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA UYGULAMAYA ÜYE OLMAMALARI ÖNERİLMEKTEDİR.


A. Giriş
1. Mobil uygulama üyelerimizin gizliliği bizim için çok önemlidir ve kendimizi onu korumaya adadık. Bu ilke, kişisel bilgileriniz ile ne yapacağımızı açıklar.
2. Kullanıcı Sözleşmesi ve plâtformda yer alan diğer kurallar, KolayPara tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir.
3. Bu plâtformu kullanan tüm kullanıcılar aşağıdaki koşullara uymayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Plâtformu kullanmadan önce Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz.
4. KolayPara, hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla, Sözleşme’yi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. KolayPara, herhangi bir değişiklik olması hâlinde güncel Kullanım Koşulları’nı aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunulacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve plâtformun kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabî tutulacaktır.
5.Üyeler bilgilerinin doğruluğunu ve gerçekliğini kabul etmiş sayılmaktadır, uygulama tarafından doğruluk ve gerçeklik kontrolü yapılamamaktadır, bu sebeple üyeler doğruluğu ve gerçekliğinden emin olmadığı kullanıcılarla özel bilgilerini paylaşmaları güvenlik açısından tavsiye edilmemektedir.
B. Kaynak
Bu doküman KolayPara  (www.kolaypara.org) tarafından oluşturulmuştur.


1. TARAFLAR
İşbu sözleşme, KolayPara mobil uygulaması (“KolayPara”) ile üye olan kişi (“Kullanıcı”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
2. TANIMLAR
Web site: www.bu domain.co adresinde yayın yapan internet sitesi.
Uygulama: Dijital marketlerden mobil cihazlara indirilebilir mobil uygulama
Kullanıcı: KolayPara mobil uygulamasına “kayıt ol” formunu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” linkindeki sözleşmeyi okumuş ve “Kayıt Ol” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.
Standart Üyelik: görevlerden sorumlu ve onları tamamlayan kullanıcı
Coin: KolayPara standart üyelikte belirtilen ve günlük belirli sınırlara tabi olan üyelerin kazandığı sanal birimi.
Görev: KolayPara tarafından sunulan ve standart üyelerin prosedürlere uygun tamamladığı maddeler.
Kullanıcı profili: mobil uygulamada üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Genel Bilgiler, Sosyal medya bilgisi yer alan üyeye özel interaktif alan.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, Uygulamada ve uygulama ve indirme ve satın alma platformları üzerinden alınan KolayPara uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin KolayPara tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, üyeliği süresince, uygulamanın hizmetlerinden faydalanırken ve uygulamanın hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. uygulamaya ve Uygulamada sunulan servislere Üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir kişi olmak ve Uygulamada bulunan kullanıcı Formunu doldurmak gerekmektedir. KolayPara, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ile Üye, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin, üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı uygulamanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.2.1 Üye, kayıt formunda doldurduğu bilgilerden kendisi sorumludur. Uygulama üyelik bilgilerinin doğruluğunu ispatlama durumunda değildir ve gerçekleştirememektedir.
4.3. Üyenin standart üyelik kapsamında hazırlamış olduğu profilinin KolayPara tarafından kabul edilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır.
4.4. Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda KolayPara’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, KolayPara’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.
4.5. Üyeler, KolayPara’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı KolayPara doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırdığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.


5-KolayPara UYGULAMASININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KolayPara, uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KolayPara bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, KolayPara’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. KolayPara tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat KolayPara tarafından yapabilir. KolayPara tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
Uygulama üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen KolayPara uygulaması dışındaki portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında KolayPara uygulamasının herhangi bir sorumluluğu yoktur.
KolayPara, uygulamasının işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; KolayPara bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye KolayPara uygulamasına yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle KolayPara’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
Uygulamadan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan KolayPara sorumlu tutulamaz.
KolayPara, App Store, Google Play Store ve App gallery gibi uygulama indirme ve satın alma platformları üzerinden; işbu platformlar tarafından ücretlendirmesi yapılan Coin paket ve Uygulamada üyelere tanınan ayrıcalık satışlarında, üyenin paket alımını iptal etmek istediği durumlarda, yapılacak iade işleminin uygulama ile hiçbir bağlantısı bulunmayıp; uygulama, iade işlemi konusunda yaşanan aksaklıklar ve sorunlar konusunda sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya bu hizmetler ve uygulamalardan kaynaklanan hiçbir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zararından KolayPara sorumlu değildir. Üyenin, paket alım işlemini iptal ederken gerçekleşen veyahut gecikmeler nedeniyle vücut bulan zararları için, muhatabı alışveriş işlemini gerçekleştirdiği ve yukarıda belirtilen platformlardır. Bu hususlar konusunda doğacak uyuşmazlıklar konusunda KolayPara hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
Uygulamada yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal KolayPara’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Uygulamada yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.
6-SINIRLI SORUMLULUK
KolayPara, üyelerin veya üyelerin uygulamada sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap oldukları 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

7-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Üye, KolayPara’e üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Uygulamada yayınlanmak üzere uygulamaya yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü web sitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde Sosyal Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Üye, KolayPara’e üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Uygulamada yayınlanmak üzere uygulamaya yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Sosyal Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılmasına onay vermektedir.
Uygulamanın tasarım, metin, imge, php gibi yazılımsal diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “KolayPara’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) KolayParaa aittir. Üyeler, KolayPara hizmetlerini ve KolayPara’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının KolayPara hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı KolayPara uygulamasından talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, KolayPara’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
KolayPara uygulamasının telif haklarına tabi çalışmaları, KolayPara ticari markaları, KolayPara ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
8-MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KolayPara işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KolayPara için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt add edilmeyecek veya bu durumlar için KolayPara uygulamasından herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, siber saldırı, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve KolayPara’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10-SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. V.I.P. üyeliğin sona ermesi ile üyelerin standart üyelikleri devam edecektir.
KolayPara, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle KolayPara’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.